شاخه آمریکا عربستان حملات تروریستی اخبار بین الملل

شاخه: آمریکا عربستان حملات تروریستی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث دعوا بر سر سوارکردن مسافر جهت راننده قاتل،750میلیون تومان آب خورد

مرد راننده که بر سر نوبت سوار کردن مسافر در آژانس، با همکارش درگیر شده است و او را با چاقو به قتل رسانده بود، بعد از 7 سال و با جلب رضایت اولیای دم جهت آخرین با

دعوا بر سر سوارکردن مسافر جهت راننده قاتل،750میلیون تومان آب خورد

عبارات مهم : آژانس

مرد راننده که بر سر نوبت سوار کردن مسافر در آژانس، با همکارش درگیر شده است و او را با چاقو به قتل رسانده بود، بعد از 7 سال و با جلب رضایت اولیای دم جهت آخرین بار پای میزمحاکمه ایستاد.

کشور عزیزمان ایران نوشت: مرد راننده 7 سال قبل دستگیر شد و در بازجویی گفت: «دراتاق استراحت راننده ها مشغول خوردن میوه بودیم که مقتول با من شوخی کرد و همین باعث شد با چاقوی میوه خوری یک ضربه به او بزنم که متأسفانه کشته شد. باور کنید قصد کشتن او را نداشتم و همه چیز یک اتفاق بود.»

پس از اعتراف صریح متهم به قتل، کیفرخواست او به اتهام قتل عمد صادر شد و پرونده جهت پیگیری در اختیار شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت.

دعوا بر سر سوارکردن مسافر جهت راننده قاتل،750میلیون تومان آب خورد

اما زمانی که متهم در برابر قضات دادگاه ایستاد با رد ادعاهای قبلی اش گفت: آن شب مقتول با دوستانش مشروب خورده و مست بود. همه مان در آژانس بودیم که مسافری وارد شد و او با اینکه نوبت من بود می خواست مسافر را ببرد. به همین علت با هم درگیر شدیم و او با سرضربه محکمی به بینی ام زد که خونریزی کرد.

از آژانس بیرون رفتم که سوار ماشینم شوم ولی او و دوستانش دنبالم آمدند و سوار ماشینم شدند و سوییچ مرا برداشتند. درگیری ما اوج گرفت و من هم در اوج خشم با چاقوی میوه خوری که هر لحظه در ماشینم بود به او حمله کردم که ضربه کاری بود و باعث مرگش شد.»

مرد راننده که بر سر نوبت سوار کردن مسافر در آژانس، با همکارش درگیر شده است و او را با چاقو به قتل رسانده بود، بعد از 7 سال و با جلب رضایت اولیای دم جهت آخرین با

با اعترافات صریح متهم، قضات حکم قصاص او را صادر کرده و با تأیید حکم در دیوان عالی کشور پرونده به شعبه اجرای احکام رفت. در این میان با تلاش خانواده قاتل، اولیای دم با دریافت 750 میلیون تومان از قصاص گذشت کردند و بعد از 7 سال، صبح چهارشنبه متهم از جنبه عمومی جرم در شعبه چهارم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی واعظی – مستشار دادگاه – تحت محاکمه قرار گرفت.

متهم دراین جلسه به قضات گفت: «پدرم تمام زندگی خودم و خانواده ام را فروخت تا اینکه توانستیم رضایت اولیای دم را بگیریم. 750 میلیون تومان تاوان یک لحظه خشم من بود و از قضات محترم دادگاه می خواهم حکمم را طوری تعیین کنند که سریعتر آزاد شوم. مادرم در این سال ها از غصه دق کرد و خانواده ام در حال متلاشی شدن است و اگر هر چه سریعتر آزاد نشوم دیگر زندگی برایم نمی ماند. من در زندان هم جهت مقتول نماز خواندم و هم روزه هایش را گرفتم تا خدا او را بیامرزد و او نیز از گناه من بگذرد.»

در آخر بیانات متهم، قضات وارد شور شدند تا حکم پرونده را صادر کنند.

دعوا بر سر سوارکردن مسافر جهت راننده قاتل،750میلیون تومان آب خورد

واژه های کلیدی: آژانس | مسافر | پرونده | دادگاه | راننده | خانواده | حکم پرونده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs