شاخه آمریکا عربستان حملات تروریستی اخبار بین الملل

شاخه: آمریکا عربستان حملات تروریستی اخبار بین الملل

یائسگی زودرس خطر مبتلا شدن به سکته قلبی و مغزی را زیاد کردن می دهد

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، زنانی که پیش از موعد یائسه می شوند با خطر زیاد مبتلا شدن به بیماری قلبی و سکته مغزی روبرو هستند.  یائسگی ز..

ادامه مطلب